ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Адвокат Димитър Площаков

В нашата адвокатска кантора Вие ще получите адекватен съвет и правно съдействие в
решаването на различни хипотези от изпълнителния процес, включително действия при
и по повод:

  • Издаване на изпълнителен лист и образуване на изпълнително дело при ЧСИ;
  • Запор на заплата;
  • Запор на банкови сметки;
  • Запор на движими вещи;
  • Запор на други вземания на длъжника;
  • Запор на дял в търговско дружество;
  • Възбрана на недвижим имот
Изпълнителен процес

Свържете се с нас

Close Menu