НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Адвокат Димитър Площаков

Наказателното право е система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност от извършителите на престъпления. Наказателното право урежда тези обществени отношения, които се пораждат само при извършване на престъпления (деяния с висока степен на обществена опасност). Правните норми се установяват или санкционират от държавата. Наказателното право има универсална охранителна функция, то е издигнато в закон като държавна воля; това става по установения в Конституцията законодателен път.

Наказателно право

Съобразяването с правните норми е гарантирано с държавна принуда. При отклонение на правния субект от задължителните правила неговите права и интереси могат да бъдат засегнати отрицателно независимо от волята му, като това се осъществява от специализираните държавни органи.

Предмет на наказателното право са общественитe отношения, породени от извършването на престъпления и свързани с наказателната отговорност на техните извършители. Престъпленията могат да засягат всички области на обществения живот. Една престъпна проява може да засегне пряко или косвено интересите на един или повече субекти.

Адвокат в пловдив наказателно право

,,Това, че сте го извършили, не означава, че сте виновни! "

Адвокатска кантора „Площаков” гр. Пловдив е Вашият сигурен партньор в оказването на квалифицирана правна помощ по наказателни дела и защита при повдигане на обвинение за извършено престъпление.

 • Предоставяме следните комплексни юридически услуги в областта на назателното
  право и наказателния процес:
  Професионални консултации и съдействие на всички нива;
 • Първоначална правна защита на лицата задържани за 24 часа;
 • Юридическа защита на граждани привлечени като обвиняеми в досъдебното
  производство;
 • Правна помощ при вземането и обжалването на мярка за неотклонение;
 • Комплексна защита на пострадали от престъпление;
 • Изготвяне на жалби до полицията и прокуратурата;
 • Цялостно процесуално представителство на подсъдимите за престъпления и
  пострадалите от престъпления;

Свържете се с нас

Close Menu