Облигационно право

Адвокат Димитър Площаков

В кантората бихте получили адекватна правна помощ в следните хипотези:

 • Всички въпроси свързани с договорните отношения, в това число и развалянето на
  договори.
 • Процесуално представителство при разваляне на договори, както и при търсене на
  договорна отговорност при неспазване на договор или извъндоговорна отговорност –
  непозволено увреждане или неоснователно обогатяване;
 • Изготвяне и правна обосновка на договори за покупко-продажба, договори за наем;
  договори за изработка; договори за дарение, договори за заем и други;
 • Съдействие в нотариалното производство.

Свържете се с нас

Close Menu