Семейно право

Адвокат Димитър Площаков

В семейното право е уредено, че при сключване на брак мъжът и жената имат право да избират законовия режим при който да осъществяват своите права и задължения. Най-често срещаният режим е този на общността.

В законовия режим на общност най-общо, съпрузите имат равни права и задължения и всичко придобито по време на брака е общо. Другият вид е законовият режим на разделността. При него правата придобити от съпрузите по време на брака са тяхно лично притежание. Последният е договорният режим. При него с писмен договор страните
могат да уредят изрично своите права и задължения. Също при този режим
са необходими и допълнителни процедури.

Когато бракът е непоправимо разстроен имаме две възможности за разтрогването му – по взаимно съгласие и по исков ред.

В сферата на семейното право ние ще ви помогнем в следните хипотези:

  • Всичко свързано с развод по взаимно съгласие; Определяне параметрите
    на споразумението;
  • Развод по общия ред;
  • Правни съвети относно избора на режим на общност;
  • Професионално изготвяне на брачни договори;
  • Искове и дела за месечна издръжка на дете при развод;
  • Родителски права и режим на лични отношения;

Свържете се с нас

Close Menu