Tърговско право

Адвокат Димитър Площаков

Кантора „Площаков” предоставя на своите клиенти следните услуги в областта на търговското право, а именно:

  • Правно обслужване на чуждестранни юридически лица и създаване на бизнес в България;
  • Учредяване, регистрация и вписване на еднолични търговци, всички видове търговски
    дружества и дружества с нестопанска цел /ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, ЮЛНЦ/.
  • Прехвърляне на дружествени дялове;
  • Продажба на търговски дружества;
  • Изготвяне на търговски договори;
  • Процесуално представителство;
  • Промяна в правната форма.
Търговско право

Свържете се с нас

Close Menu